با کمک این نرم افزار میتونید مساحت مثلث را بدون داشتن ارتفاع و قاعده آن محاسبه کنید
حجم شکل های هندسی را بدست آورید و...

دریافت
عنوان: نرم افزار محاسبه حجم و مساحت
حجم: 2.41 مگابایت
توضیحات: نرم افزار محاسبه حجم و مساحت

کلمه عبور در صورت نیاز : digit.blog.ir