دراین پست میخواهیم آموزش دهیم چطور ویندوز 7 نصب کنیم

در ادامه مطلب باما همراه باشید...

 1. وقتی دستگاه روشن است سی دی را وارد دستگاه میکنیم و دستگاه را ری استارت میکنیم 
 2. وقتی آرم دستگاه یا به عبارتی بایوس بالا آمد کلید F12 و در بعضی دستگاه ها کلید F10 را فشار میدهیم
 3. حالا منویی به اسم بوت منو بالا می آید 
 4. با کلید های بالا و پایین به روی CDROM/DVDROM میرویم و کلید ENTER را فشار میدهیم
 5. بعد چند ثانیه نوشته ای بارگذاری میشود قبل از اینکه نوشته برود باید یکی ار کلید های کیبورد را فشار دهید 
 6. بعد چند دقیقه یک صفحه ای آبی رنگ بارگذاری میشود باید روی Install کلیک کنید 
 7. تیک جای خالی را پر کنید و NEXT را بزنید 
 8. مدل ویندوزی که میخواهید نصب شود را انتخاب کنید و NEXT را بزنید 
 9. حالا روز گزینه ی Custom کلیک کنید 
 10. حالا درایوی که میخواهید روی آن ویندوز نصب کنید را انتحاب کنید (اگر میخواهید درایو مورد نظر فرمت شود بر روی فرمت بعد انتخاب درایو کلیک کنید)و next را بزنید 
 11. حالا ویندوز نصب شد اکنون لذت ببرید 
:English

In this post we're going to teach how to install Windows 7

Stay tuned with us at Read more ...

 1. When the device is on a CD into the device and the device restarts we are 
 2. When the device or the BIOS logo above F12 key and press the F10 key on some devices Press
 3. Now called the boot menu comes up menu 
 4. With keys up and down to the CDROM / DVDROM will go and press the ENTER key
 5. After a few seconds before being loaded entries must be written in one of the keyboard keys Press 
 6. After a few minutes a blue page loading should click Install 
 7. Tick ​​to fill vacancies and click NEXT 
 8. Select the version of Windows you want to install and click NEXT 
 9. Now click on Custom option 
 10. Now the drive you want to install Windows on it as you choose (if you want to drive is formatted the drive, click on the format) and click next 
 11. Now Windows will now enjoy