جهت اطمینان از ورود امن علامت سپر باید در کنار سمت چپ یا راست مرورگر باشد 
باتشکر...