در این پست میخواهیم به یک مشکل بزرگ امنیتی در محصولات دل بپردازیم
در ادامه مطلب باما همراه باشید...
در این پست میخواهیم به یک مشکل بزرگ امنیتی در محصولات دل بپردازیم
در ادامه مطلب باما همراه باشید...
مدیرعامل شرکت دل میگوید : من این حفره امنیتی را قبول دارم
برای حل این مشکل کاربران این سری محصولات باید گواهی های امنیتی معیوب را مسدود سازی کنند که خیلی کار دشواریست
صرفا تا حل این مشکل کاربران لپ تاپ های inspiron 5000 و xps 15 سعی کنند وارد فضای مجازی نشوند و اتصال به اینترنت را مسدود و لپ تاپ های خود را روشن نکنند.

:English

In this post I want to discuss a problem of security in Dell products
Stay tuned with us at Read more ...
CEO Dell said, I believe this security hole
To solve this problem, users must be certified security product series defective block that much hard work
Only to solve the problem in inspiron 5000 or xps 15 laptop users into virtual space will not try to block an Internet connection and your laptop will not turn on.