یک کمپین عالی و خاص راه انداختیم که گوشی های هم قد و قواره آیفون و سامسونگ رو با هم مقایسه کنیم.

ببینید این کمپین به شرح تصویر زیر است:


در روز 1 اسفند برنده از طریق همین صفحه و یک صفحه جدید اعلام خواهد شد و هر روز تا 1 اسفند به مقایسه یکی از این گوشی ها می پردازیم