برنده این دوره (دوره اول)  گوشی نیست جــــــــــــــــــــز گـــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــی« گلکسی اس4»

از رای و انتخاب شما متشکریم