برنده این دوره (دوره اول)  گوشی نیست جــــــــــــــــــــز گـــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــی:

« آیفون5s»  از رای و انتخاب شما متشکریم