برنده این دوره (دوره سوم)  گوشی نیست جــــــــــــــــــــز گـــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــی:

« گلکسیS6»  از رای و انتخاب شما متشکریم