اخیرا خیلی سریع اندروید ها ارتقاع میابند شاید اندروید ها به موقع ارتقاع میابند ولی برای گوشی های بسیار کمی ارسال میشوند.
برای مثال وقتی برای اولین بار اندروید 4.4 یا کیت کت معرفی شد برای انواع گوشی ها و تبلت های میان رده و پرچم دار و رده پایین ارسال شد.
همچنین اندروید 5 هم برای بیشتر کالاهای میان رده و پرچم دار ارسال شد. اما اندروید 6 یا مارشمالو فقط برای گوشی های پرچم دار و اونم تعداد اندکی از آنها ارسال شد.
حالا هم که اندروید 7 چند تا عکس بیرون داده .