طبق یک پست در سایتی که آدرس آن در زیر این پست نوشته شده است . مشاهده شده که اندروید 6 برای اکسپریا زد 5 در سطح جهانی عرضه میگردد.

در پیج : sonymobile.com/marshmallow60