همانطور که میدانید قرار بر این شده تا سامسونگ آغاز هر ماه یک آپدیت مبنی بر افزایش امنیت دستگاه های جدید خودش ارائه بده