آیفون اس ای که در ماه قبل معرفی شد قیمت سرسام آوری در آغاز داشت قیمت این گوشی که چیزی حدود 3,100,000 تومان بود حالا...
آیفون اس ای که در ماه قبل معرفی شد قیمت سرسام آوری در آغاز داشت قیمت این گوشی که چیزی حدود 3,100,000 تومان بود حالا به 1,800,000 رسیده و مسلما کسانی که در آغاز این گوشی را خریداری کردن ضرر بسیار زیاد و کسانی که این گوشی را پیش فروش کردند سود بسیار زیادی بردند ، اما ممکن است قیمت این گوشی پایین تر هم بیاید ، بنابراین اگر هنوز این گوشی را نخریدید صبر پیشه کنید و هفته بعد آن را خریداری کنید ، به علت اینکه اپل در ایران هیچ نمایندگی رسمی ای ندارد ، وقتی گوشی های جدید آن وارد بازار میشود ، هر قیمتی که فروشنده بخواهد به علت نایاب بودن گوشی بر روی آن میگذارد و می فروشد.