دوربین هایی که قابلیت عکس برداری HDR داشتند به خوبی جزئیات تاریک و روشن عکس را نمایش می دادند آیا در صفحه نمایش گوشی اکسپریا ایکس HDR تاثیر دارد
هم اکنون صفحه نمایش HDR میتواند دو کاربرد داشته باشد

  • کاربرد اول :: مایش تصاویر تاریک و روشن به صورت مطلوب :
در این حالت نیز تصاویری که از گوشی های دیگر دریافت می کنید را می توانید در این گوشی به صورت مناسب ببینید و میزان روشنایی آن عکس ها را گوشی اکسپریا ایکس به خوبی تنظیم می کند.

  • کاربرد دوم :: میزان شفافیت و روشنایی صفحه نمایش در زیر تابش نور خورشید یا در تاریکی :
در این صورت شما وقتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هستید ، تمام جزئیات صفحه نمایش را می توانید به خوبی بدون بیشتر کردن میزان روشنایی صفحه ببینید.

به نظر شما کدام کاربرد اساسی تر است و بهتر است در گوشی های جدید سونی وجود داشته باشد؟