بعد از انتشار آیفون 4 اینچی به نام اس ای حالا آیفون 5.8 اینچی پرو برای مبارزه با پرچم داران سایر شرکت ها آمده است.
برخی از عکس های آیفون پرو