چند روز پیش تیم دیجیت در AnTuTu بنچ مارک جدیدی از شرکت دیجیت مشاهده کردیم که اسم صاحب این بنچمارک Galaxy C5 بود ، باما همراه باشید 

از طریق : GsmArena.com