سونی دیروز در جلسه ای اعلام کرد که دیگر سری اکسپریا سی و ام ساخته نمی شود و دیگر پشتیبانی نمی شوند ، این شرکت افزود علت این کار برای تمرکز روی اکسپریا ایکس بوده