مثل همیشه قبل از اینکه یک گوشی معرفی شود ، تصاویر مختلفی از آن ، هرچند واقعی و هرچند تقلبی یا به اصطلاح فیک در فضای مجازی جان می گیرد