جلوه ای متفاوت و کم یاب از نرم افزار هایی که عکس ها را به نقاشی تبدیل می کند ، در ادامه مطلب چیز خاصی برای گفتن نداریم و قصد معرفی بود
منبع : PhoneArena.com