آیفون 7 در پیشفروش می شود ، مثل رسم هر ساله اوایل شهرویر آیفون جدید پیشفروش می شود ، در ادامه انواع این آیفون با قیمت های آن را بخوانید...
مدل های متفاوت آیفون 7 :
  •  Apple Iphone 7 16,32,64,128,256GB 4.7inch Gold, RoseGold, Space Gray, Space White
  •  Apple Iphone 7 Plus 16,32,64,128,256GB 5.5inch Gold, RoseGold, Space Gray, Space White
  •  Apple Iphone 7 Plus Elite 16,32,64,128,256GB 5.5inch Gold, RoseGold, Space Gray, Space White
  •  Apple Iphone 7 Pro 16,32,64,128,256GB 5.5inch "Double Camera" Gold, RoseGold, Space Gray, Space White
قیمت تخمینی نسبت به سال قبل بعد از ورود به ایران :
  1. آیفون 7 با قیمت 4,200,000 هزار تومان
  2. آیفون 7 پلاس با قیمت 4,800,000 تومان
  3. آیفون 7 پلاس الایت با قیمت 5,100,000 تومان
  4. آیفون 7 پرو با قیمت 5,500,000 تومان
تمامی قیمت ها نزدیک به قیمت واقعی بعد از بلافاصله وارد شدن آیفون به ایران می باشند