هوآوی آنر 8 حالا در آمریکا موجود برای خرید است و شاید به ایران نیاید و شاید هم به زودی وارد ایران شود ، گوشی های هوآوی قیمت ارزانی دارند و خرید آن ها در مقابل کیفیتشان ارزش دارد

منبع : GSMArena.com