فکرش را بکنید زمانی که آیفون 7 دارد از بالای برج میلاد می افتد وقتی دارد به زمین میخورد سنسور های مجاورت آن فعال شود و دو جت کوچک از بقل های آن فعال شود و آن را کم کم به روی زمین بیاورد طوری که هیچ آسیبی نبیند.
اگر فرضیه ی بالا عملی شود حتما یکی از استاندارد های ساخت گوشی می شود ، گوشی موبایلی که هیچوقت نمی شکند ، یعنی حتی اگر از بالای برج ایفل بیافتد.
سنسور هایی که در پشت و جلو و فریم این گوشی بکار خواهند رفت ، بعد از این که ارتفاع حداقل 40 سانتی متر را طی کند ، زمانی که به جسمی نزدیک می شود سنسور آن فعال می شود و جت هارا از بقل گوشی فعال می کند.